Плочки од природен гранитен камен за обложување на надворешни ѕидови на вила

Сив гранит за надворешен ѕид на клубот

1 grey-granite-for-wall
2 grey-granite-for-wall
3 grey-granite-for-wall

Обработка на гранит од бела роза за градење на надворешен ѕид 

4 granite-tile-wall

Гранитни плочки за декорација на вили

5 granite-tile-wall

Гранитни ѕидни и подни плочки за станбени надворешни декорации.

6 granite-tile-floor
7 granite-tile-floor
8 granite-tile-floor

Црвени гранитни плочки за поплочување на подот

9 granite-tile-floor

Време на објавување: 13.08.2021